Je možné získat úvěr
i bez pravidelného příjmu?
S jakými riziky?
Upozornění: Některé informace uvedené na těchto stránkách mohou být již neaktuální a nemusí odpovídat současné právní úpravě v oblasti spotřebitelských úvěrů.

Jak napsat životopis?

8.12.2023

Při hledání práce je životopis nejdůležitější dokument, který shrnuje pracovní a vzdělávací zkušenosti, dovednosti a schopnosti. Je důležité, aby životopis byl strukturovaný, přehledný a obsahoval klíčová slova, která odpovídají požadavkům pracovní pozice. Životopis by měl být přizpůsoben konkrétní pracovní pozici, o kterou se ucházíte. Existují také online nástroje, které vám mohou pomoci s tvorbou životopisu, jako například Životopisy.cz.

Zde je několik tipů, jak napsat životopis:

 1. Struktura životopisu

  Úvodní část:

  • Kontaktní údaje: Jméno, adresa, telefonní číslo, e-mail.
  • Cílová pozice: Základní informace o pozici, na kterou se hlásíte.

  Pracovní zkušenosti:

  • Chronologicky seřazené: Od nejnovějšího k nejstaršímu.
  • Název pozice a název společnosti: Včetně data (měsíc a rok).
  • Popis pracovních povinností: Zaměřte se na dosažené výsledky a dovednosti.

  Vzdělání:

  • Název školy, obor a rok ukončení studia.

  Dovednosti:

  • Hard skills (technické znalosti): Jazyky, znalost používání softwaru, programovací dovednosti, certifikáty, autoškola, grafika atd.
  • Soft skills (osobnostní rysy): Komunikační schopnosti, týmová spolupráce, kreativita, integrita, spolehlivost, otevřenost, kritické myšlení, ochota učit se, empatie atd.
 2. Přizpůsobení životopisu

  Přizpůsobte životopis každé pozici: Zdůrazněte dovednosti a zkušenosti, které jsou relevantní pro danou práci. Ty dovednosti, které se nejvíce vztahují k dané pozici posuňte na seznamu nahoru.

  Použij klíčová slova: Použijte v životopise stejná slova, která se vyskytují v inzerátu na pracovní pozici.

 3. Jasný a strukturovaný styl

  Čitelný formát: V životopise používejte stručné věty, odrážky, a rozdělte text do oddílů.

  Jasný a srozumitelný styl: Buďtě věcní a konkrétní.

 4. Kontrola a úpravy

  Kontrola chyb: Pečlivě si překontrolujte pravopis, gramatiku a také formátování.

  Aktualizace: Pravidelně aktualizujte životopis novými informacemi.

 5. Délka životopisu

  Stručnost je klíčová: Ideální délka je 1-2 stránky, záleží na jak obsáhlé jsou Vaše zkušenosti.

 6. Další tipy

  Referenční údaje: Pokud jsou vyžadovány, přidejte kontakty na reference.

  Formát souboru: Uložte si životopis ve formátu PDF, abyste zajistili uchování správného formátování.

Pamatujte si, že Váš životopis je vizitkou, která představuje Vaše dovednosti a zkušenosti. Je dobré věnovat dostatečný čas jeho tvorbě a pravidelně ho podle potřeby aktualizovat.

Je samozřejmé, že hlavním cílem je najít novou práci. Další možností je začít podnikat. Jako poslední záchrana zbývá půjčka pro nezaměstnané.
© 2023 Půjčky-pro-nezaměstnané-hned.cz, všechna práva vyhrazena.

Tyto internetové stránky mají pouze informační povahu.
Provozovatel webu není spokytovatelem ani zprostředkovatelem spotřebitelských úvěrů.
Informace, rady a tipy uvedené na těchto stránkách mohou být neaktuální a nemusí odpovídat současné právní úpravě v oblasti spotřebitelských úvěrů.