Je možné získat úvěr
i bez pravidelného příjmu?
S jakými riziky?
Upozornění: Některé informace uvedené na těchto stránkách mohou být již neaktuální a nemusí odpovídat současné právní úpravě v oblasti spotřebitelských úvěrů.

Co je to osobní bankrot?

14.6.2013

Osobní bankrot vypadá jako docela jednoduché řešení pro dlužníky, jak se dostat ze špatné finanční situace, aniž by museli podstoupit exekuci. O co se vlastně jedná? Osobní bankrot znamená zbavení se dlužné částky pomocí splátkového kalendáře. V žádném případě tedy nezmizí všechny vaše dluhy, nýbrž jen jejich většina, část jich stále musíte splatit.

K osobnímu bankrotu je doporučeno přistupovat pouze tehdy, není-li dlužník schopen žádným způsobem splácet své závazky.

Jaké musíte splňovat podmínky

Vyhlášení osobního bankrotu má své podmínky, které musí každý žadatel splnit. První z nich je mít půjčky alespoň u dvou různých věřitelů. Dále musí být dlužník se splácením opožděn alespoň třicet dní po splatnosti. Další podmínkou je, že dlužník musí být zaměstnaný a být schopný do pěti let splatit minimálně třicet procent z částky, kterou dlužil. Po celou dobu osobního bankrotu si pak dlužník musí vystačit pouze s takzvaným nezabavitelným minimem.

Pokud všechny podmínky splňuje, podá návrh na oddlužení na krajském soudu příslušného dle jeho bydliště. Ten následně rozhodne, zdali oddlužení povolí, či nikoliv. Pokud mu vyhlášení bankrotu projde, soud svolá schůzi se všemi věřiteli, kde bude rozhodnuto, jak bude jeho oddlužení probíhat. Jsou dvě možnost, prodej veškerého movitého majetku, nebo pravidelné splátky z dlužníkova příjmu po dobu zmiňovaných pěti let.

Na co se musí dlužník připravit?

Pokud se vám tedy podařilo vyhlásit osobní bankrot, nečeká vás zrovna lehký a bohatý život. Musíte buďto prodat veškerý svůj movitý majetek, nebo splácet dluhy. Čeká vás tak pět let žití s pouhým životním minimem, veškeré příjmy nad rámec tohoto vypočteného minima musíte odevzdávat věřitelům. Na plnění oddlužovacího plánu pak po celou dobu dohlíží insolvenční správce. Po pěti letech, pokud jste splatili alespoň nutných minimálních třicet procent, vám soud zbytek dluhu promine. Pokud se vám minimální částku splatit nepodařilo, je na vás vyhlášen konkurz.
© 2023 Půjčky-pro-nezaměstnané-hned.cz, všechna práva vyhrazena.

Tyto internetové stránky mají pouze informační povahu.
Provozovatel webu není spokytovatelem ani zprostředkovatelem spotřebitelských úvěrů.
Informace, rady a tipy uvedené na těchto stránkách mohou být neaktuální a nemusí odpovídat současné právní úpravě v oblasti spotřebitelských úvěrů.